Skip to content Skip to footer

گزارش نشست بین المللی بررسی کنفرانس ISLS

نشست بین المللی بررسی کنفرانس ISLS (انجمن بین المللی علوم یادگیری) سال ۲۰۲۳، با حضور اساتید برجسته رشته تکنولوژی آموزشی، دکتر سید احمد رحیمی و دکتر امید نوروزی به عنوان کمیته علمی نشست، به صورت مجازی برگزار شد. دکتر رحیم مرادی به عنوان دبیر نشست در جلسه حضور داشتند. نشست حاضر جهت به اشتراک گزاری تجربه زیسته این اساتید گرانقدر بود که در این کنفرانس حضور فعال داشتند. در ابتدای نشست دکتر مرادی، مقدمه ای را در رابطه با کنفرانس ISLS و مباحث ارائه شده در این کنفرانس ارائه کردند. در ادامه دکتر رحیمی بحث در رابطه با تجربه زیسته خود در این کنفرانس را شروع کردند. ایشان تعریفی جامع را از علوم یادگیری ارائه کردند و تفاوت آن را رشته تکنولوژی آموزشی بیان کردند. سپس سیر تحول طراحی آموزشی را تا رسیدن به علوم یادگیری و مهندسی یادگیری مورد بحث قرار دادند. اشاره به برخی از سخنرانی های کلیدی و مقالات برجسته، از مواردی بود که دکتر رحیمی در نشست مورد بحث قرار دادند. یکی از نکاتی که دکتر رحیمی مد نظر داشتند، پویایی و انسجام انجمن های علمی ملی و بین المللی است که در کنار داشتن یک پیشینه غنی، همچون یک موجود زنده، به حیات علمی خود ادامه می دهند. ایشان همچنین اشاره کردند که دکتر امید نوروزی جزء وزنه های علمی این کنفرانس بودند و توانسته اند در حیطه های آموزش و فناوری، در عرصه جهانی افتخار آفرین باشند. در ادامه دکتر نوروزی نیز تجربیات خود و اهمیت بسزای کنفرانس ISLS را بیان کردند. ایشان به برخی دستاورد های کنفرانس در رابطه با هوش مصنوعی، ابعاد چند وجهی آموزش و سایر حیطه های ترند علوم یادگیری اشاره داشتند. دکتر نوروزی پیشنهاد دادند که فعالین رشته، حتما در این کنفرانس شرکت کنند و سعی کنند برای کنفرانس مقالات علمی ارسال کنند چرا که برای سال های آتی، نرخ پذیرش بالاتر خواهد رفت. در پایان هرکدام از اساتید در مورد مهمترین نکته ای که در کنفرانس توجه آن ها را جلب کرده بود، صحبت کردند و نشست را به پایان رساندند.

پیام بگذارید