Skip to content Skip to footer

تاریخچه انجمن:

مقدمات راه اندازی انجمن فناوری آموزشی ایران از سال ۱۳۹۱ با مشورت صاحبنظران حوزه تکنولوژی آموزشی و به منظور رفع نیازهای کشور و توسعه رشته و نهادی برای ارتباط متخصصان آغاز گردید. در تاریخ ۱۷/۹/۱۳۹۲ طی نامه ای از سوی کمیسیون انجمن های علمی ایران، اعضای هیات موسس با نام های زیر رسما معرفی و مقدمات شکل گیری انجمن فراهم آمد:
آقایان: دکتر علی دلاور، دکتر علی اکبر سیف، دکتر هاشم فردانش، دکتر جواد حاتمی، دکتر حسن رستگارپور، دکتر اسماعیل زارعی زوارکی، دکتر داریوش نوروزی، دکتر رسول عمادی
خانم ها: مرحومه دکتر بی بی عشرت زمانی، دکتر مریم پورجمشیدی، دکتر خدیجه علی آبادی

post10-copyright

اولین مجمع عمومی انجمن فناوری آموزشی ایران در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۳ در خانه اندیشمندان علوم انسانی تشکیل و افراد زیر بعنوان اعضا هیات مدیره برای دوره اول انجمن انتخاب گردیدند:
آقایان: دکتر رسول عمادی، آقای دکتر هاشم فردانش، خانم دکتر مریم پورجمشیدی(خزانه دار)، خانم دکتر خدیجه علی آبادی، آقای دکتر اسماعیل زارعی زوارکی، آقای دکتر محمد رضا نیلی، آقای دکتر محمد علی رستمی نژاد بعنوان اعضا اصلی و آقای دکتر حسن رستگارپور و آقای دکتر حسین مرادی مخلص بعنوان اعضا علی البدل و آقای دکتر اکبر مومنی راد و خانم دکتر مریم ایزی بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل معرفی شدند

مجمع عمومی دوم انجمن برای انتخاب اعضای هیات مدیره دوم در سال ۱۴۰۰ تشکیل و آقایان: دکتر داریوش نوروزی (رییس انجمن)، دکتر اکبر مومنی راد(نایب رییس)، دکتر یوسف مهدوی نسب، دکتر مریم پورجمشیدی، دکتر حمید رضا مقامی، دکتر روشن احمدی، دکتر عیسی رضایی(خزانه دار) و دکتر علی دانا بعنوان بازرس انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۹۸ مجمع سوم عمومی انجمن برای تعیین اعضا دوره سوم هیات مدیره انجمن تشکیل و نتایج انتخابات به کمیسیون اعلام و در تاریخ ۱۰/۵/۱۴۰۱ نفرات زیر رسما از سوی کمیسیون انجمن های علمی اعلام گردید:
آقایان: دکتر محمد رضا نیلی (رییس هیات مدیره)، دکتر رحیم مرادی(نایب رییس)، خانم مریم رجبیان(خزانه دار)، دکتر غلامحسین رحیمی دوست، دکتر حسین مرادی مخلص، دکتر احسان طوفانی نژاد، دکتر روح اله خدابنده لو و اعضای علی البدل: خانم دکتر اعظم اسفیجانی و آقای دکتر سیروس معدندار و بازرسان اصلی و علی البدل آقای اسماعیل فیروزی و خانم سکینه شریفاتی
در اینجا لازم است از زحمات همه دلسوزان حوزه تکنولوژی آموزشی اعم از هیات موسس، اعضا هیات مدیره در دوره های اول و دوم، اساتید و دانشجویان، نهادها و کسانی که در راه اندازی و تداوم فعالیت های انجمن گام موثر برداشته اند، صمیمانه قدردانی و امید است اعضا دوره سوم بتوانند خدمات موثری را در خصوص توسعه رشته و ارتباط بین صاحبنظران با جامعه علمی ارایه نمایند.

تمامی حقوق متعلق به انجمن فناوری آموزشی ایران 1391© می باشد.