Skip to content Skip to footer
فرم الکترونیکی تماس با ما

شما می توانید نظرات و پیشنهادات خود را از طریق فرم زیر و یا ارسال ایمیل به آدرس ذیل، با ما به اشتراک بگذارید.

راه های ارتباطی با انجمن فناوری آموزشی ایران در ادامه آمده است.

09120601455
iaet_atu
09120601455

    تمامی حقوق متعلق به انجمن فناوری آموزشی ایران 1391© می باشد.