Skip to content Skip to footer

گزارش تشکیل مجمع عادی و فوق العاده انجمن در ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

مشروح گزارش اولین مجمع میان دوره ای انجمن

مجمع عادی سالیانه (نوبت اول) و فوق العاده انجمن فناوری آموزشی ایران که اولین مجمع میان دوره ای محسوب می گردد، با حضور بیش از ۵۰ نفر از اعضا در روز چهارشنبه دهم خرداد ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹ در دانشگاه اراک بصورت حضوری و مجازی و با حضور مجازی سرکار خانم پورفرد نماینده کمیسیون انجمن های ایران تشکیل گردید. ضمن تشکر فراوان از دانشگاه اراک بخاطر مساعدت برای برگزاری این جلسه با شکوه و خصوصا آقای دکتر رحیم مرادی نائب رییس انجمن، در ایتدا اقای دکتر نیلی احمدآبادی گزارشی از عملکرد دوره سوم انجمن  به تفکیک کمیته ها، گزارش مالی ارایه نمود. ایشان ضمن تشکر بسیار از حضار جلسه، اعم از اساتید معزز و دانشجویان گرامی و اعضای هیات مدیره دوره های گذشته انجمن از هیات مدیره انجمن فعلی بخاطر تلاشها و فعالیت های مستمر در انجام وظایف محوله، تقدیر نمود. وی اهم فعالیت های دوره سوم را در برگزاری دوره های آموزشی، نشست های تخصصی، برگزاری جلسات دو هفته یکبار هیات مدیره، فعالیت های بین الملل، بازطراحی سایت، راه اندازی مجدد دانشنامه، پیگیری راه اندازی نشریه، تدوین سند راهبردی انجمن و سایر موارد گزارش دادند. سپس جلسه وارد بررسی مواردی از اساسنامه که با تغییراتی همراه گردیده، شد و کلیه موارد با راهنمایی نماینده محترم انجمن به تصویب رسید که مصوبات آن جداگانه در سایت درج گردید.

در این جلسه مقرر گردید با توجه به حق عضویت جدید اعضای محترم به تفکیک نوع عضویت از سال جاری، در اسرع وقت نسبت به ثبت نام جدید اقدام فرمایند.

جلسه در ساعت ۱۹ به پایان رسید.

دکتر نیلی

 رییس انجمن

پیام بگذارید