Skip to content Skip to footer

فرم نظرسنجی اعضای حقیقی و حقوقی در خصوص فعالیت های انجمن فناوری آموزشی ایران

پاسخگوی ارجمند این پرسشنامه به بررسی میزان رضایت اعضای انجمن انجمن فناوری آموزشی ایران می‌پردازد. خواهشمند است تمام پرسش‌ها را با دقت مطالعه فرموده و از میان گزینه‌های پیشنهادی، گزینه‌ای را که به دیدگاه شما نزدیکتر است، انتخاب کنید. بدیهی است، پاسخ‌های شما انجمن را در برنامه‌ریزی برای دستیابی به نتایج بهینه یاری خواهد کرد. یادآور می‌شود، تمام پاسخ‌ها محرمانه تلقی شده و پرسشنامه شما به همراه سایر پرسشنامه‌ها به صورت کلی بررسی می‌شود. از اینکه وقت خود را صرف پاسخگویی می‌کنید سپاسگزاریم.

https://b2n.ir/k78760

پیام بگذارید