Skip to content Skip to footer

دوره آموزشی آینده پژوهی

🖊اصطلاح آینده‌پژوهی به‌تازگی راه خود را در ادبیات مدیران و پژوهشگران باز کرده است؛ اما هنوز درک درستی از آن شکل نگرفته است. که سبب بی‌نتیجه ماندن بسیاری از پروژه‌های آینده‌‌پژوهی شده است. همچنین، انتظارات نادرست برخی مدیران از این رشته و عدم تسلط پژوهشگران بر چالش‌های آن، به سرخوردگی آنان و روی گردانی‌شان از مطالعات آینده‌پژوهی منجر می‌شود. کارگاه آینده‌پژوهی، در کنار آموزش روش‌های اصلی، مسیر مطالعاتی پژوهشگران و نگاه آینده‌پژوهانه ایشان را شکل داده و چالش‌های احتمالی را به ایشان تذکر می‌دهد تا با درکی واقع‌بینانه نسبت به کاربست آن اقدام کنند.

🗣مدرس: خانم فهیمه لسان طوسی، دانش‌آموخته دکتری رشته آینده‌پژوهی از دانشگاه تهران.

💎 *مزایای شرکت در دوره*: ۱. اشراف بر اصلی‌ترین روش‌های آینده‌پژوهی از طریق اجرای کارگاهی و تیمی روش‌ها؛ ۲. یادگیری دو نرم‌افزار MicMac و Scenario wizard؛ ۳. شناخت منابع مطالعاتی آینده‌پژوهی در حوزه‌های مختلف؛ ۴. توان اجرای کامل یک پروژه آینده‌پژوهی پس از اتمام دوره.

 

ثبت نام در دوره آینده پژوهی

پیام بگذارید