نشست طراحی آموزشی

انجمن فناوری آموزشی ایران برگزار می کند .

نشست طراحی آموزشی: چیستی و چگونگی

مدرس : دکتر اسماعیل عظیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

زمان برگزاری : یکشنبه 5 تیر 1401 – ساعت 21 الی 22

لینک برگزاری :

https://b2n.ir/E32202

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.