فراخوان ارسال مقالات به نشریه فناوری و دانش پژوهی در تعلیم و تربیت

فراخوان ارسال مقالات به نشریه فناوری و دانش پژوهی در تعلیم و تربیت

از پژوهشگران، اعضای هیئت علمی و دانشجویان علاقه مند دعوت می شود مقالات خود در حوزه فناوری و تعلیم و تربیت را به این نشریه ارسال نمایند. این نشریه قرار داد همکاری با انجمن فناوری آموزشی ایران دارد .

🔽 کسب اطلاعات بیشتر:
🌐http://t-edu.journals.pnu.ac.ir/

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.