Skip to content Skip to footer

دانشنامه

ضمن تقدیر و تشکر از زحماتی که جناب آقای دکتر محمد علی رستمی نژاد در خصوص راه اندازی دانشنامه تقبل کردند ، با تصویب هیات مدیره انجمن ، ادامه فعالیت به جناب آقای دکتر حسین زنگنه محول گردید . ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان اخبار تکمیلی در سایت منتشر می گردد .

پیام بگذارید