Skip to content Skip to footer

برنامه فصل تابستان رویدادهای علمی-آموزشی انجمن فناوری آموزشی ایران

 

*برنامه فصل تابستان رویدادهای علمی-آموزشی انجمن فناوری آموزشی ایران*

انجمن فناوری آموزشی ایران پس از فرایند تحلیل داده‌های نیازسنجی که گزارش تجمیعی آن در خردادماه منتشر گردید، برنامه فصلی رویدادهای علمی-آموزشی خود را تدوین نمود.
با توجه به نتایج نیازسنجی و مباحث مطرح شده در هیات مدیره انجمن؛ ۵ محور از ۱۰ محور اصلی به شرح زیر برای فصل تابستان انتخاب گردید:
• کارآفرینی و اشتغال در تکنولوژی آموزشی
• طراحی آموزشی
• یادگیری و آموزش با فناوری
• روندهای نوین در آموزش و یادگیری
• نرم‌افزارهای کاربردی

طبق محورهای انتخاب شده، ۸۶ عنوان رویداد شامل نشست، کارگاه و دوره کوتاه مدت پیشنهاد گردید که برای هر عنوان ناظر به اهمیت موضوع، نوع مخاطب رویداد و تخصص و تجربه مدرس امتیازدهی و اولویت‌بندی و در نهایت عناوین نهایی مشخص و مصوب گردید.
در برنامه زمانبدی هم سعی شده است براساس نتایج پرسشنامه که بیشترین اولویت مخاطبین روزهای کاری بعد از ظهر بود، مدنظر قرار گیرد.
همچنین در برنامه‌ریزی مالی، شرکت در نشست‌ها رایگان و هزینه شرکت در کارگاه و دوره‌های کوتاه‌مدت با کمترین مبلغ ممکن مصوب گردید.
لازم به ذکر است، گواهینامه معتبر آموزشی برای شرکت کنندگان در کارگاه و دوره کوتاه مدت به شرط حضور کامل در کارگاه و انجام فعالیت‌های مورد انتظار، صادر خواهد شد.

اطلاعات بیشتر درباره هر کارگاه و روش ثبت‌نام متعاقبا اعلام خواهد شد.

انجمن فناوری آموزشی ایران در نظر دارد در ادامه برنامه‌های فصلی رویدادهای علمی آموزشی را تدوین و منتشر نماید.

پیام بگذارید

0/100