Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

دانشنامه

ضمن تقدیر و تشکر از زحماتی که جناب آقای دکتر محمد علی رستمی نژاد در خصوص راه اندازی دانشنامه تقبل کردند ، با تصویب هیات مدیره انجمن ، ادامه فعالیت…

تمامی حقوق متعلق به انجمن فناوری آموزشی ایران 1391© می باشد.