Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالانه انجمن فناوری آموزشی ایران به شماره ثبت ۴۳۸۱۵

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالانه انجمن فناوری آموزشی ایران به شماره ثبت 43815 بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن دعوت می شود که در جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده و مجمع عمومی عادی انجمن که به ترتیب در ساعات 16 و 18 روز چهارشنبه مورخ ۱۰ خرداد به نشانی…

ادامه مطلب

دوره آموزشی آینده پژوهی

🖊اصطلاح آینده‌پژوهی به‌تازگی راه خود را در ادبیات مدیران و پژوهشگران باز کرده است؛ اما هنوز درک درستی از آن شکل نگرفته است. که سبب بی‌نتیجه ماندن بسیاری از پروژه‌های آینده‌‌پژوهی شده است. همچنین، انتظارات نادرست برخی مدیران از این رشته و عدم تسلط پژوهشگران بر چالش‌های آن، به سرخوردگی آنان و روی گردانی‌شان از…

ادامه مطلب

کارگاه بازتجسم یادگیری در عصر دیجیتال

*انجمن فناوری آموزشی ایران* برگزار می کند: *"کارگاه بازتجسم یادگیری در عصر دیجیتال"* :: :: *مدرس*: دکتر علی نصرت : دکتری مدیریت و دکترای DBS هوش تجاری : رئیس پژوهشکده علوم شناختی :پژوهشکده علوم شناختی مدیر اجرائی؛ و مدیرکارگروه سیاستگزاری و پایش ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی ریاست جمهوری…

ادامه مطلب

دریافت درجه C انحمن فناوری آموزشی ایران

انجمن فناوری آموزشی ایران با کسب 296.25 موفق به اخذ درجه C گردید. [pdfjs-viewer url="http%3A%2F%2Fwww.iaet.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F01%2F%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%93%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

ادامه مطلب

راه اندازی سیستم مدیریت یادگیری

انجمن فناوری آموزشی ایران به منظور برگزاری جلسات منظم و کاربردی در راستای ارتقاء فناوران آموزشی اقدام به راه اندازی سیستم مدیریت یادگیری نمو ده است. برای دسترسی به این سامانه از آدرس زیر استفاده شود. http://www.lms.iaet.ir/

ادامه مطلب

تمامی حقوق متعلق به انجمن فناوری آموزشی ایران 1391© می باشد.