دکتر روشن احمدی

سوابق اجرایی

مدیر فرهنگی و اجتماعی (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) ، رابط حقوق شهروندی (دانشگاه با وزارت علوم تحقیقات و فناوری) ، رابط حقوق شهروندی (دانشگاه با وزارت آموزش و پرورش) ، کارشناس کمیسیون فرهنگ و تمدن شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ، همکاری در تدوین لایحه احکام برنامه ششم توسعه (تدوین سیاست های علم و فناوری) ، کسب رتبه اول کشوری در مسابقات قرآن و عترت ، عضو کمیته علمی و اجرایی (جشنواره خوارزمی) ، عضو کمیته علمی و داوری همایش های ملی و بین المللی ، دبیر علمی پژوهشی (همایش های وزارت آموزش و پرورش) ، دبیر کمیته اجرایی (کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی همایش های ملی و بین المللی) ، عضو انجمن علمی (آموزش مهندسی ایران) ، عضو انجمن علمی (یادگیری الکترونیکی ایران ( یادا)) ، مدیر اجرایی (نشریه پژوهش در آموزش)

تحصیلات

دکتری

تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

معدل 18/93

فوق لیسانس

تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد تهران جنوب

معدل 18/93

فوق لیسانس

فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

کسب رتبه اول فارغ التحصیلی با معدل 18/45

لیسانس

علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم

کسب رتبه دوم فارغ التحصیلی

اطلاعات پژوهشی

تدوین اولویت های پژوهش و فناوری

1396

شورای عالی عنف

طرح پژوهشی کشوری m-learning برای معلمان در سطح وزارت آموزش و پرورش

1395

وزارت آموزش و پرورش

طرح پژوهشی کشوری ارزشیبی از برنامه درسی علوم تجربی دوره راهنمایی

1389

وزارت آموزش و پرورش

طرح پژوهشی "دانشگاه سبز" ( استفاده از تکنولوژی های نوین)

1389

دانشگاه شهید رجایی

اطلاعات آموزشی

کاربرد فناوری در آموزش

کاربرد نرم افزار در آموزش

کاربرد نرم افزار در فعالیت های پژوهشی

طراحی و مطالعه مسائل یادگیری

کاربرد کامپیوتر در آموزش زبان انگلیسی

آشنایی با مبانی کامپیوتر

روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی

طراحی ، تولید و کاربرد مواد آموزشی

طراحی آموزشی

آموزش و پرورش تطبیقی

سخنرانی علمی و کارگاه آموزشی

طراحی و تولید محتوای الکترونیکی بر مبنای اصول چندرسانه ای آموزشی

طراحی آموزشی

آموزش از راه دور

شبکه های یادگیری حرفه ای

کنفرانس های ملی و بین المللی

Responsive Design

طراحی مدل حیطه مفهومی و تکنیک MCDA در سیستم های یادگیری الکترونیکی

روشن احمدی – بهاره محمدی / پنجمین همایش ملی آموزش

Photography

Mobile Learning: The Introduction of online and of line mobile learning system based on cellular phones

روشن احمدی – دکتر داریوش نوروزی / هفتمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی – نمایه شده در IEEE

Creativity

The Effective factors to accept and Apply E-Learning

روشن احمدی / کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات

Advetising

چگونه وب را وارد کلاس های درسی خود کنیم

روشن احمدی – بهاره محمدی / سومین همایش ملی آموزش

Responsive Design

ارزشیابی کیفیت رشته مدیریت فناوری اطلاعات واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس استاندارد scorm

روشن احمدی – امیر عباس شاه علی / سومین همایش ملی آموزش

Photography

تاثیر چند رسانه ای های آموزشی در پیشرفت خواندن درس زبان انگلیسی "در همایش ملی برنامه درسی تربیت معلم"

روشن احمدی - اکبری / دهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

Creativity

مقایسه کارکرد تلفن همراه در مین دانش آموزان فنی و حرفه ای و دیگر دانش آموزان دوره متوسطه

روشن احمدی – محمد رضا وحدانی اسدی / هشتمین همایش ملی آموزش

Advetising

انتظارات آموزشی والدین برای فرزندان ، پیش زمینه ای برای عدم توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش

روشن احمدی – ابوالقاسم بهجت / هشتمین همایش ملی آموزش

Responsive Design

طراحی تجارب یادگیری بر اساس اصول یادگیری مشارکتی بر خط

روشن احمدی – اکبر مومنی / هفتمین همایش ملی آموزش

Photography

تاثیر نرم افزارهای محقق ساخته بر اساس دو الگوی سیلز وگلاسکو و دیک و کری در یادگیری شیمی

سمیه جهانشیری / ششمین همایش ملی آموزش

Creativity

اخلاق و فناوری اطلاعات ، چالش ها و راهکارها

محمدرضا وحدانی اسدی – بهاره محمدی / دومین همایش بین المللی اسلام و ارزش های متعالی

Advetising

مروری بر روش های آموزش و پرورش اخلاق و منش

روشن احمدی – محمدرضا وحدانی اسدی / دومین همایش بین المللی اسلام و ارزش های متعالی

Responsive Design

بایسته های اخلاقی در فضای الکترونیکی و آموزش مجازی

روشن احمدی / اولین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی با تاکید بر اخلاق

Photography

تاثیر روش تدریس مشارکتی در پیشرفت تحصیلی دانشجو معلمان

سیدکرم نوریان فر – روشن احمدی / همایش آموزش در علوم پایه

Creativity

بررسی وضعیت سبک های تدریس دبیران زیست شناسی

سید کرم نوریان فر – روشن احمدی / آموزش در علوم پایه

Advetising

روش های تربیت اجتماعی در نهج البلاغه و الگو قرار دادن این روش ها در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات

دکتر محمدرضا شرقی – دکتر افضل السادات حسینی – روشن احمدی / چهارمین همایش ملی آموزش

Responsive Design

اسلام و روش های تربیتی آن در آموزش علوم تجربی

روشن احمدی – بهاره محمدی / اولین همایش اسلام و آموزش علوم

Photography

بررسی کارکردهای آموزشی و اخلاقی تلفن همراه در میان دانش آموزان

محمدرضا وحدانی اسدی / یازدهمین همایش ملی آموزش

Creativity

صلاحیت های فناورانه معلمان ، جنبه ای مفعول در نظام تربیت معلم کشور

بهاره محمدی – محمدرضا وحدانی اسدی / یازدهمین همایش ملی آموزش

بررسی وضعیت موجود صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان بر مبنای استانداردهای یونسکو
مقالات داخلی
ساخت و اعتباریابی پرسشنامه صلاحیت فناورانه دانشجو معلمان
مقالات داخلی
تحلیل عوامل مورد در پذیرش سیستم های یادگیری الکترونیکی در بین دانشجویان الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران
مقالات داخلی
تحلیلی بر روش شناسی و زمینه اجرایی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی
مقالات داخلی
راهبرد آموزش 7 مرحله ای crdomlesr برای پرورش تفکر انتقادی در محیط های یادگیری الکترونیکی
مقالات داخلی
بررسی روابط بین نگرش نسبت به یادگیری به کمک کامپیوتر و انگیزش در یادگیری زبان خارجه
مقالات داخلی
بررسی رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی دبیران با میزان استفاده از ICT
مقالات داخلی
Application of Conceptual Model in Teaching Basic Concept of Physic and Correcting Misconceptions ICT
مقالات داخلی
تدوین و اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان
مقالات داخلی
بررسی تاثیر روش های تدریس و سبک های شناختی در یادگیری کاربرد فناوری و رایانه در آموزش
مقالات داخلی
ارزشیابی کیفیت سامانه مدیریت یادگیری مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران بر مبنای استاندارد ایزو 9126
مقالات داخلی
رابطه کارکردهای تلفن همراه با دشواریهای بین فردی (مقاله مروری )
مقالات داخلی
استاندارهای ایزو 9126 ضامن کیفیت سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (مقاله مروری) )
مقالات داخلی

با من در ارتباط باشید

تهران

ro.ahmadi58@gmail.com

رنگ اصلی