انجمن فناوری آموزشی ایران به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی حوزه فناوری آموزشی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پرورشی در زمینه فناوری های آموزشی تشکیل گردید.

شبکه های اجتماعی

© تمامی حقوق متعلق به وبسایت فناوری آموزشی ایران می باشد.

طراحی و بهینه سازی : محمد مهدی جوربنیان