Skip to content Skip to footer

انتخاب جناب آقای دکتر رحیم مرادی به عنوان «استاد سرآمد آموزشی دانشگاه اراک در سال ۱۴۰۲ و راهیابی به مرحله کشوری »

جناب آقای دکتر رحیم مرادی نائب رئیس انجمن فناوری آموزشی ایران و عضو محترم هیات علمی گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان «استاد سرآمد آموزشی دانشگاه اراک در سال ۱۴۰۲ و راهیابی به مرحله کشوری » ، مایه خرسندی فراوان گردید و دستاورد ارزشمند دیگری را در کارنامه‌ی درخشان فعالیت‌های آموزشی خانواده تکنولوژی آموزشی ثبت نمود. ضمن تبریک صمیمانه این موفقیت ارزنده، تعالی و توفیقات روزافزون شما را در عرصه‌های مختلف ازخداوند متعال آرزومندیم.

رئیس و اعضای هیأت مدیره انجمن فناوری آموزشی ایران

پیام بگذارید