Skip to content Skip to footer

ارائه تجربه زیسته آموزش الکترونیکی

✅ پنل تخصصی
ارائه تجربه زیسته آموزش الکترونیکی
توسط مدیران آموزش مجازی دانشگاه های برتر

👤مدیران پنل:
👨‍🏫دکتر رحیم مرادی و دکتر علی خاکسار

👥اعضای پنل:
👨‍🏫دکتر سید امید فاطمی
عضو هیئت علمی و رئیس مرکز فناوری های دیجیتالی دانشگاه تهران

👨‍🏫دکتر فرهاد سراجی
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان و عضو کارگروه تخصصی آموزش الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

👨‍🏫دکتر علی عظیمی
مدیر مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه خوارزمی تهران

👨‍🏫دکتر اسلام ناظمی
مدیر مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی تهران

👨‍🏫دکتر امیر مثنوی
مدیر مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه شهید چمران اهواز

👨‍🏫دکتر سعید میرواحدی
مدیر مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

👨‍🏫دکتر‌محسن باقری
مدیر مرکز آموزش های الکترونیکی اراک

👨‍🏫دکتر مرتضی فاضلی
مدیر مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان

🗓زمان برگزاری: ۹ شهریور ۱۴۰۰
⏰ساعت: ۱۵ الی ۱۸:۳۰

📌 لینک ثبت نام ورود به پنل (در بخش نشست ها):
🌐http://event.ut.ac.ir

💯شرکت در پنل رایگان است.

✔️ توجه: آغازثبت نام از ۶ شهریورماه

پیام بگذارید

0/100