Skip to content Skip to footer

درگذشت ناباورانه مرحومه مغفوره سرکار خانم دکتر زهره خوش نشین

ضایعه درگذشت سرکار خانم دکتر زهره خوش نشین  عضو هیئت علمی گروه تکنولوژی آموزشی  دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی را به همکاران ، دانشجویان و خانواده معزز ایشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال علو درجات و صبر جزیل برای خانواده ایشان طلب می نمائیم .  

دکتر محمد رضا نیلی 

رئیس انجمن علمی فناوری آموزشی ایران

پیام بگذارید