نشستی با جان کلر ، مبدع مدل ARCS

انجمن فناوری آموزشی ایران با همکاری انجمن علمی دانشجویی تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی و گروه تدریس اورژانسی برگزار کرد:

“نشستی با جان کلر ذهن زیبای پشت مدل انگیزشی ARCS” پروفسور جان کلر ️ استاد سابق دانشگاه ایالتی فلوریدا، مبدع مدل ARCS زمان: چهارشنبه ۲ تیر 1400

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.